Eesti piimandusmuuseum  toetab ning järgib ökoturismi põhimõtteid.

Ökoturism on vastutustundlik reisimine, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu.

ÖKOTURISMI KVALITEEDIMÄRGISEGA EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) tunnustatakse maapiirkondades pakutavaid heatasemelisi elamust pakkuvaid turismitooteid ja –teenuseid, mis lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ning aitavad tutvustada Eesti rikkalikku loodus- ja kultuuripärandit.

Eesti piimandusmuuseumil on 3 EHE-märgist omavat teenust:

1. Giidiga muuseumituur                                                                                               
2. Kohukese töötuba
3. Või ja karaski töötuba.
                                                     

Märgise kehtivusaeg: september 2017 – september 2020.

Märgise andmist korraldavad EASi turismiarenduskeskus koostöös MTÜ-ga Eesti Maaturism. EHE märgise andmist kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.
Lähemalt ökoturismist saab lugeda MTÜ Lahemaa Ökoturismi lehelt ning Eestimaa Turismitoodete Ökoturismi kvaliteedimärgisest MTÜ Eesti Maaturismi lehelt.

Keskkonnajuhtimise käsiraamat majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtetele

 

FinlandRussiaEnglish