Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1

Pääsmed, hinnad

Vastavalt SA Eesti Piimandusmuuseumi juhatuse liikme käskkirjale 15.10.2019 nr 15 on muuseumi toodetele ja teenustele kehtestatud uued hinnad.
tasuta

Ekspositsiooni külastus

 • Kaheksa-aastased ja nooremad lapsed
 • Imavere valla lapsed kuni 18 eluaastat
 • Kuni 16-aastane puudega isik + tema saatja
 • Sügava puudega isik + tema saatja
 • Represseeritud isik
 • Lastegruppide puhul üks saatja iga kümne lapse kohta
 • Ekskursiooni bussijuht

Eesti Piimandusmuuseumi kogude kasutamisega seotud teenuste hinnakiri

Muuseumis fotografeerimine ja filmimine tiraþeerimise eesmärgil:kokkuleppehind Must-valge paljunduskoopiate valmistamine, s.h. museaalidest (kaardid, dokumendid jms.):
 • formaat A4 1-poolne 16 s.
 • formaat A4 2-poolne 40 s.
 • formaat A3 1-poolne 40.s
 • formaat A3 2-poolne 75 s.
Originaalfotodest paljunduskoopiaid ei tehta Skanneerimine 1 eur. Skanneeritud materjalide salvestamine tellija infokandjale: 1 eur Skanneeritud materjali salvestamine muuseumi infokandjale: 2 eur Museaali kujutise avaldamisõigus antakse lepingu alusel:
 • ajakirjanduses 7 - 16 eur
 • muudes trükistes 7 - 32 eur
 • reklaamis 7 - 65 eur
 • veebis 1 - 7 eur
Märkus: museaali andmete publitseerimisel on avaldaja kohustatud viitama muuseumi kogule ja annetama publikatsioonist 2 eksemplari muuseumile. Museaali kujutise loata kopeerimine mistahes viisil ja/või avaldamine muuseumi juhtkonna nõusolekuta on keelatud Museaali väljastamine hoidlast kohapeal tutvumiseks: 1 tk 15.- Märkus : raskemaid kui 10 kg. hoidlast ei väljastata.Peavarahoidjal on õigus museaali(foto, ese, trükis jms.) hoidlast mitte välja anda kasutamiseks või piirata selle kasutust museaali vanuse, seisukorra või muude probleemsete omaduste tõttu. Konsultatsioonid ajaloo küsimustes (miinimum tunnihind): eraisikutele 4 eur. asutustele 7 eur. telefonitsi lühipäringud tasuta Muuseumi kassas müüdava kauba (trükised, suveniirid, märgid, postkaardid jms.) hinnad määrab Eesti Piimandusuuseumi direktor oma käskkirjaga.
FinlandRussiaEnglish