Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1

Töötajad

Koosseis:

Anneli Siimussaar – juhatuse liige 5300 8485 anneli@piimandusmuuseum.ee

Mai Kukk – teadur 389 7533 mai@piimandusmuuseum.ee

Mailis Kutsar – peavarahoidja 389 7533 mailis@piimandusmuuseum.ee

Helen Arula –  peaspetsialist 389 7533, helen@piimandusmuuseum.ee

Mille Pullisaar – külastajateenindaja 389 7533

Veel töötab muuseumis üks oskustööline.

FinlandRussiaEnglish