Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1

Töötajad

Koosseis:

Ants Välimäe – juhatuse liige 50 33 886 ants@piimandusmuuseum.ee

Mai Kukk – teadur 38 97 533 mai@piimandusmuuseum.ee

Mailis Kutsar – peavarahoidja 38 97 533 mailis@piimandusmuuseum.ee

Tiina Lippant –  giid-pedagoog 38 97 533 tiina@piimandusmuuseum.ee

Helen Arula –  peaspetsialist 38 97 533, helen@piimandusmuuseum.ee

Mille Pullisaar – külastajateenindaja 38 97 533

Veel töötab muuseumis üks oskustööline.

FinlandRussiaEnglish