Kogu nimetus Museaalide arv
Dokumendikogu 11 777
Esemekogu 730
Fotokogu 12 258
Negatiivikogu 463
Raamatukogu 3530
Maalikogu 1
Väikeesemete kogu 4129
Auvised 65
Museaale kokku: 32 953

Broneeri aeg grupile või üritusele!