Projektid

PROJEKT „ Eesti Piimandusmuuseumi tegevuskeskkonna kaasajastamine

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus.
Strateegia meede 2.3 „ Kohaliku eripära võimendamine ja ettevõtluskeskkonna arendamine .“
Kaastoetaja: Järva vald.
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu
Toetus – 28 843,45
Omaosalus – 3204,83
Kokku: 32048,28
Projekti kestus –  01.04.2019-01.09.2020
Eesmärk: uuendada ekspositsiooni, et muuseumi-meierei igapäevast tegevust elavdada erinevate meelte kaudu. Ruumide heliefektid. Lüpstav lehm. Seinamäng “ Piimamatemaatika“ ja fotosein. Laborant tädi Hilda igapäevatöö projektsioon.

 

PROJEKT „ SA Eesti Piimandusmuuseumi katusealune”

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus.
Strateegia meede 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused.“
Kaastoetaja: Järva vald
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu
Toetus – 30 516,48
Omaosalus – 4131,72
Kokku: 34688.20
Projekti kestus –  01.01.2018 – 31.12.2022
Eesmärk: Kaasajastada külastajatele pakutavat külastuskeskkonda, laiendada teenuste võimalusi ja parandada kvaliteeti. Rajatud katusealune seminaride ja õpitubade läbiviimiseks õuesõppe alal.

Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus. Strateegia meede 1.1 „ Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond.“
Ühisprojekt Järvamaa Kutsehariduskeskusega.
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu
Toetus – 8867 eurot
Omaosalus – 985 eurot
Kokku: 9852 eurot
Projekti kestus –  01.05.2017 – 30.11.2019
Eesmärk: Soetada kaasaegsed väikemeierei seadmed ja tarvikud, mille abil korraldada piima tarvitamist ning piimatoodete isevalmistamist propageerivaid töötube. Koostöö Järvamaa Kutsehariduskeskusega töötubade läbiviimisel.