Projektid

 

PROJEKT “Eestimaa Piimatee muutub nähtavaks”.

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Toetaja – projekti rahastab LEADER projektitoetus 19.2
Kaastoetaja: Järva vald.
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna – Järvamaa Koostöökogu
Toetus:11958.30
Omaosalus: 1131,99
Kaastoetus: 1131,99
Kokku: 14222,28
Projekti kestus – 01.01.2022- 01.01.2024
Eesmärk: Valminud on Eesti piimatöötlejate virtuaalne PIIMATEE kaart, kuhu on koondatud
Eestis tegutsevad piimatöötlejate andmed (kitsepiim , lehmapiim), mis annab ülevaate piimatöötlejate
hetkeseisust. Paigaldatud on meenetekapp, kus saab eksponeerida erinevaid temaatilisi meeneid,
mida külastaja saab kaasa osta.

 

PROJEKT „ Piimandusmuuseumi õueala parendamine töötubade läbiviimiseks välitingimustes”.

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Toetaja – projekti rahastab LEADER projektitoetus Covid 19 taasterahastu meede „Elujõulised ettevõtted“
Kaastoetaja: Järva vald.
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna – Järvamaa Koostöökogu
Toetus: 8437,33
Omaosalus: 2812
Kaastoetus: 2812
Kokku: 14062,22
Projekti kestus –  01.01.2022- 01.01.2024
Eesmärk: Olemasoleva välikatusealuse külge soetatakse tendist seinad ja paigaldatakse
konstruktsioon teisaldavate küljekatete tarvis. Kasutatakse hooajaliselt (mai-september).
Väliköögi tarbeks paigaldatakse 2 vanadest akendest sein, mille ees on töötasapind ja
valamuvann. Kasutatakse hooajaliselt (mai-september).
Soetatakse ja paigaldatakse videovalve tarbeks 3 pöörd-kaamerat ja kaks lähi- kaamerat
välialale. Jälgida saab üle võrgu erinevates elektroonilistes seadmetes.

 

PROJEKT „ Muuseumitee Järva vallas 3 -4. septembril 2022“

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Meede 2.3 „Kohaliku eripära võimendamine ja ettevõtluskekkkonna arendamine“
Arendustegevus: Olemasolevate turismiobjektide arendamine ja ühtne turundamine.
Toetaja – Eesti Rahvakultuurikeskus ja KULKA
Kaastoetaja: Järva vald.
Toetus: 5897
Omaosalus: 757,05
Kokku: 6654,05
Projekti kestus –  20.04.2022-31.10.2022
Eesmärk: Toetust kasutatakse muuseumitee publikuprogrammi läbiviimisteks muuseumides
ja päevakavade trükkimiseks. Muuseumitee kulgeb lõunast põhja: Eesti
Piimandusmuuseumist Vargamäeni. Kaasatud on 10 Järva valla muuseumit: SA A.H.
Tammsaare muuseum Vargamäel, Aravete Külamuuseum, SA Eesti Piimandusmuuseum,
Esna Galerii, Johan Pitka tubamuuseum, Koeru Muuseum, Päinurme koduloomuuseum,
Päinurme Raamatumaja, Kilplaste Koja muuseum, Järva-Jaani vanatehnika muuseumide
keskus (siia alla kuuluvad veel: Järva Jaani Kinomuuseum, Koduloomuuseum, Vanatehnika
Varjupaik).

 

PROJEKT „ Eesti Piimandusmuuseumi tegevuskeskkonna kaasajastamine

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus.
Strateegia meede 2.3 „ Kohaliku eripära võimendamine ja ettevõtluskeskkonna arendamine .“
Kaastoetaja: Järva vald.
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu
Toetus – 28 843,45
Omaosalus – 3204,83
Kokku: 32048,28
Projekti kestus –  01.04.2019-01.09.2020
Eesmärk: uuendada ekspositsiooni, et muuseumi-meierei igapäevast tegevust elavdada erinevate meelte kaudu. Ruumide heliefektid. Lüpstav lehm. Seinamäng “ Piimamatemaatika“ ja fotosein. Laborant tädi Hilda igapäevatöö projektsioon.

 

PROJEKT „ SA Eesti Piimandusmuuseumi katusealune”

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus.
Strateegia meede 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused.“
Kaastoetaja: Järva vald
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu
Toetus – 30 516,48
Omaosalus – 4131,72
Kokku: 34688.20
Projekti kestus –  01.01.2018 – 31.12.2022
Eesmärk: Kaasajastada külastajatele pakutavat külastuskeskkonda, laiendada teenuste võimalusi ja parandada kvaliteeti. Rajatud katusealune seminaride ja õpitubade läbiviimiseks õuesõppe alal.

Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus. Strateegia meede 1.1 „ Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond.“
Ühisprojekt Järvamaa Kutsehariduskeskusega.
Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu
Toetus – 8867 eurot
Omaosalus – 985 eurot
Kokku: 9852 eurot
Projekti kestus –  01.05.2017 – 30.11.2019
Eesmärk: Soetada kaasaegsed väikemeierei seadmed ja tarvikud, mille abil korraldada piima tarvitamist ning piimatoodete isevalmistamist propageerivaid töötube. Koostöö Järvamaa Kutsehariduskeskusega töötubade läbiviimisel.

PROJEKT „  Eesti Piimandusmuuseumi EHEdalt ettevõtlikuks”

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum

Toetaja – projekti rahastab LEADER projektitoetus

Strateegia meede 2.1: töökeskkonna parendamine ning ettevõtte arenguks vajalike seadmete soetamine

Kaastoetaja: Järva vald.

Kohalik tegevusgrupp: Lõuna – Järvamaa Koostöökogu

Toetus:  4260

Omaosalus:  1540
Kaastoetus:  1540

Kokku: 7077

Projekti kestus –  04.01.2021- 30.11.2021

Eesmärk: Muuseumis EHEdate maitseelamuste pakkumiseks paremate tingimuste loomine.
Soetatud on muuseumikööki vajalikud seadmed: sügavkülmik, tavaline klaasustega külmik, keraamiline pliit  koos ahjuga, nõudepesumasin, köögikombain ja pehmejäätise masin

 

PROJEKT „  Muuseumitee Järva vallas 4 -5. septembril 2021“

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum

Meede 2.3 „Kohaliku eripära võimendamine ja ettevõtluskekkkonna arendamine“ Arendustegevus: Olemasolevate turismiobjektide arendamine ja ühtne turundamine.

Toetaja – Kultuuriministeerium ja KULKA

Kaastoetaja: Järva vald.

Toetus:  2740

Omaosalus:  536
Kaastoetus:  2126

Kokku: 5499

Projekti kestus –  20.05.2021-10.09.2021

Eesmärk: Toetust kasutatakse muuseumitee  publikuprogrammi läbiviimisteks muuseumides ja päevakavade trükkimiseks. Muuseumitee kulgeb lõunast põhja: Eesti Piimandusmuuseumist Vargamäeni. Kaasatud on 10 Järva valla muuseumit: SA A.H. Tammsaare muuseum Vargamäel, Aravete Külamuuseum, SA Eesti Piimandusmuuseum, Esna Galerii, Johan Pitka tubamuuseum, Koeru Muuseum, Päinurme koduloomuuseum, Päinurme Raamatumaja,  Kilplaste Koja muuseum, Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus (siia alla kuuluvad veel: Järva Jaani Kinomuuseum, Koduloomuuseum, Vanatehnika Varjupaik).