1923. aastal sündinud Järavere küla Kople talu peremehe Harry Ermi raamatu Minu koduküla Järavere mu südames kullana kumamas kaante vahel saavad kokku fotode, autori mälestuste ja külast pärit inimeste endi minevik ja killuke tänapäeva. Juttu tuleb Eesti majandust, poliitilist ja kultuurielu edendanud inimestest enne II Maailmasõda nagu kauaegne Järavere algkooli õpetaja ja Imavere Ühispiimatalituse üks rajajatest Hans Rebane, ajakirjanik ja vanavara koguja Ferdinand Rei, Estonia teatri näitleja Ludmilla (Milli) Rebane, luuletaja Reinhold Kamsen, adjudant, sisekaitseülema staabi kantselei ülem Oskar Viilip, Eesti piirivalve üks rajajatest kolonelleitnant Artur Viilip presidendi Ratsarügemendi vabatahtlikust Artur Põderist jt.

Raamatu kõige kandvamaks osaks on Järavere küla talud – nende saatus ja inimese käekäik. Autor ise on öelnud: “Minu kodu oli küla keskel, sisuliselt valla keskmes. Mul kui väga uudishimulikul poisil ei jäänud miski mällu sööbimata. Aastad 1928-1944, julgen väita, et minu pilgu ja arvamuste järgi kirjapandu on tõele väga lähedal, sest see kõik on vahetu kooselamise tulemus. Edasi aastail 1945-1949, mil õppisin sütt kaevama, toimus küla täielik hävitamine. Aasatakümneid ehitatud kodutalust sai kindluse asemel kuriteo paik.”
Vana-Võidu 2020

Raamatu ilmumisele aitas kaasa Ada Nõmmküla ja MTÜ Imavere Sotsiaalkapital.

Raamatut saab soetada muuseumist 15 euro eest.

Annetuse saaja: MTÜ Imavere Sotsiaalkapital
Arvelduskonto number:
EE 052200221050908083
Selgitusse: koduuurimise toetuseks